Zarząd

Spółdzielnię reprezentuje Zarząd:

Prezes Spółdzielni