Członkowie

„Społem” PSS w Kędzierzynie-Koźlu zrzesza 31 członków. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym także pracownicy Spółdzielni.

Członkami Spółdzielni nie mogą być osoby zajmujące się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej na piśmie deklaracji.