Kontakt

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Pamięci Sybiraków 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-70-58
REGON: 000987182

Telefon: 77/4822796

Sekretariat biuro@spolempss.com tel. 77/4822796  
Administracja  ms@spolempss.com   tel. 77/4822796 w.18 
Sekcja Marketingu i Handlu detal@spolempss.com tel. 77/4822796 w.12
Sekcja Kadr kadry@spolempss.com  77/4822796 w. 20


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pamięci Sybiraków 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pamięci Sybiraków 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego biuro@spolempss.com